pühapäev, 13. jaanuar 2013

Otsustest.

6.jaanuaril osales koosolekul 13inimest. Neist kolm MTÜ liikmed. Otsustati sõlmida ruumide omanikuga leping, kus teeme täpsustused 12.jaanuariks. Mõtteid ruumide kasutamise osas oli mitmeid. Ruumid vajavad remonti, mis viiakse läbi MTÜ ja külaelanike vabatahtliku töö ning talgute korras. Infoks: VIDRUKA KÜLA TALGUPÄEV TOIMUB 4.MAIL MEIE RUUMIDES.

kolmapäev, 2. jaanuar 2013

SAAME KOKKU 6.JAANUARIL KELL 12.00 ENDISE LASTEKODU MAJA TEISES OTSAS OLEVATES RUUMIDES. Arutluse alla tulev teema on ruumide rendileping kas? ja kuida? Teretulnud on kõik, kes soovivad kaasa rääkida MTÜ tegemistes ja Vidruka külaga seotud ettevõtmistes.
Tegusat UUT AASTAT!
Tagasivaade