neljapäev, 29. mai 2014

Projekt "Ajaloolised töövõtted ja korrastatud ruum Vidruka kogukonnale " leidis rahastuse.

KOP kevadises taotlusvoorus leidis rahastust meie projekt
"Ajaloolised töövõtted ja korrastatud ruumVidruka kogukonnale". 
Savikrohvi töötoale ja mööbli restaureerimisele eraldati 1408,29 €.  
Tööd planeerime juuli teise poolde 2014

neljapäev, 22. mai 2014

Tehtud tööd ja leid.


 Sild, mis viib Palivere mõisa juurde on aastast 1856.


teisipäev, 6. mai 2014

Teeme Ära 2014

Tänud taaskord kõikidele talgupäeval osalenutele!
Sel aastal juba viiendat korda tegutsesime Teeme Ära talgupäeva raames oma kodukülas.  Talgulisi oli 37. Korda said kaks jõge ületavat silda meie külas, maha võeti pajuhekk kooli juures ja tegutseti külakambris remonttöödel. Lisaks sellele koristas Vidruka mõisapargis maha kukkunud puid Eesti noor esimene saemees Jarro Mihkelson. Jarro langetas ka suure remmelga kooli juures, mis liinimeeste poolt puutumatta jäänud. Põhjust on külal uhkust tunda noore saemehe saavutuste üle!
Tööpäeva lõpus said kõigil kõhud täis talgusuppi ja soe sai oli talguliste lemmik. Talguõlu kustutas mõnusalt janu ja rõõm koos tehtud tööst innustab järgmisteks tegemisteks.

MTÜ Vidruka Teod üldkoosolek.

 15.aprillil toimus MTÜ üldkoosolek, kus oli päevakorras:


1. Majandusaasta aruanne: lugemine, kinnitamine ja liikmemaksude laekumine
2. MTÜ põhikirja lugemine ja muutmine
3. MTÜ juhatuse valimine
4. Meie tegemised ja projektid
5.  „Teeme ära 2014“

Ühehäälselt anti hinnang aastale 2013, mis oli väga hea. Kinnitati majandusaataaruanne 2013.
Põhikirjas muudeti juriidiline aadress seoses valdade ühinemisega Lääne-Nigula vallaks ning muudeti põhikirja punkti 7.2. , mis tuleneb MTÜde seadusest.
Juhatusse valiti Eneli Ööpik, Ene Viilma ja Ahto Reinesberg.
Eneli andis ülevaate KOP-ile esitatud projektist:
"Ajaloolised töövõtted ja korrastatud ruum Vidrukal kogukonnale". Ootame rahastuse otsust.
Tegemistest: 26.aprillil seoses Nigula Jalgrattapäevaga vajalik kontrollpunkti korraldamine viinaköögi juures. Punktis on Eda, Ene R. Ahto, ja Eneli.
21. juunil teeme tuld Vidruka mõisa pargis
Teeme Ära 2014 tööde jaotus ja töögruppide juhide määramine erinevatele objektidele. Talgusupi teeb Pille.
Mõnusat tegutsemise rõõmu!


Usinad käsitöölised.

MTÜ liikmed külastasid Risti Käsitöömaja, kus jagati kogemusi ja kääriti üles kangas. Ristil käidud hakkas idanema idee karpide meisterdamisest, mis Taivel, Kristil ja Edal juba selgeks õpitud. Selliselt saigi idee teoks, kus kevadõhtul Taive juhendamisel valmis mitmeid kauneid karpe.